Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübünün Panosu

Okulumuzdaki en güzel panolardan biri Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübünün 10 Aralık İnsan Hakları Günü ile ilgili hazırladığı pano oldu.